MREŽE ZA ZAŠČITO STROJEV, RAZLIČNIH LINIJ oz. POSTROJENJ