Podjetje: Žična kovina d.o.o.
Sedež podjetja: Kasaze 12 A, SI-3301 Petrovče
Naslov: Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje
Davčna številka: SI68080212
Matična številka: 6324860000
Tel.: +386 (0)3 426 18 30
Tel.: +386 (0)3 426 18 35
Email: info@zicnakovina.si
Delovni čas: 6:00-14:00 od ponedeljka do petka.
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju.
Datum vpisa subjekta v sodni register: 28.2.2013.
Zaporedna številka družbenika: 741546.
Dejavnosti:
25.100 Pro. kovin. konstrukcij in njihovih delov -glavna dejavnost
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.290 Proizv. dr. kovin. revervoar. in cistern
25.930 Proizv. izdelkov iz žice, verig in vzmeti
47.190 Dr. trg. na drob. v nespec. prodajalnah
Kontaktni obrazec
Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki uporabnikov je v celoti usklajeno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov. Naše aktivnosti so skladne z evropsko zakonodajo, ter zakonodajo Republike Slovenije.
SEDEŽ PODJETJA
POSLOVNA ENOTA

Izvensodno reševanje potrošniških sporov:

Podjetje ŽIČNA KOVINA d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z
Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.